Permakulturní zahrada

Co je to permakultura?

Slovo permakultura vzniklo spojením dvou anglických slov: permanent agriculture, tj. udržitelné zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření v souladu s přírodou. Permakultura dnes už není jen zahrada, ale veškeré činnosti, které si zaslouží označení udržitelné a ohleduplné hospodaření.

Jak se liší permakulturní zahrada od klasické?

Permakulturní zahradu můžeme nazvat také přírodní zahradou nebo ekozahradou. Principem této zahrady je vzájemné ovlivňování a soulad různých prvků tak, aby se vzájemně regulovaly a tím bylo třeba méně vstupů a práce od člověka. Permakulturní zahrada je zajímavá, pestrá, zdravotně nezávadná a navíc ještě přínosná a krásná. Obsahuje především rostliny, které do dané oblasti přirozeně patří – tj. takové, které jsou původní anebo zde mají dlouhou tradici a daří se jim v místní přírodě bez zásahů člověka. Většina rostlin v přírodní zahradě má jedlé anebo léčivé části, které můžeme využívat nejrůznějšími způsoby ať už pro přímou spotřebu za syrova, na saláty, do teplých jídel, jako koření, nebo je můžeme usušit či konzervovat. V ekozahradě se nevyužívají žádné herbicidy ani pesticidy, nebo další jedovaté látky. Díky tomu se v ní daří i užitečným zvířecím obyvatelům. Taková zahrada je proto naprosto bezpečná i pro děti, které v ní budou mít stále co objevovat a naleznou v ní zajímavý prostor pro svoje hry.

Co patří do permakulturní zahrady?

V permakulturní zahradě jsou především rostliny, které do daného podnebného pásma a nadmořské výšky přirozeně patří. Rostliny nejsou sázeny do monokultury, ale tak, aby bylo dosaženo co nejlepších vzájemných vztahů. Dokonce i zelenina je pěstována ve smíšených kulturách nebo polykulturách. Tím omezíme výskyt škůdců a dopřejeme všem rostlinám ideální prostředí.
V permakulturní zahradě by měl být zastoupený také vodní prvek – nejlépe v podobě přírodního, případně i koupacího jezírka. V takovém jezírku jsou vysazeny vodní rostliny, které zároveň vodu čistí a mohou sloužit jako úkryty pro užitečné vodní živočichy.
Zvířata by neměla chybět v žádné přírodní zahradě. Z těch doma chovaných jsou ideálními pomocníky kachny „Indičtí běžci“, které mají jako hlavní potravu slimáky. Také slepice jsou pro zahradu velmi užitečné vyzobáváním škodlivého hmyzu a prohrabáváním a hnojením půdy. Každé domácí zvíře ale znamená starost, a pokud k chovu zvířat nemáme možnosti, nemusí ani tak naše zahrada strádat. Vytvořením vhodných podmínek a úkrytů můžeme do naší zahrady nalákat množství menších divokých zvířat, ať už se jedná o ježky, žáby, ptáky anebo užitečný hmyz. Všichni tito tvorečkové jsou pro přírodní zahradu velmi přínosní a navíc oživí a zpestří náš životní prostor svojí milou přítomností.
V permakulturních zahradách pracujeme se všemi dostupnými přírodními materiály, ze kterých tvoříme krásné a pestré cestičky a různé zahradní stavby jako např. altánky, pergoly, můstky a mola, lavičky, nebo také prolézačky, bludiště, dětské domečky a úkryty atd. Všechny tyto prvky dolaďují atmosféru zahrady, ideálně jsou vyrobeny na míru a vždy tvoří se zahradou harmonický celek.

Je permakulturní zahrada bezúdržbová?

Žádná zahrada není nikdy zcela bezúdržbová. Aby přinášela užitek a mohli jsme v ní pobývat a těšit se z ní, bude vždy potřebovat nějaké zásahy od nás, jinak se z ní stane neprostupná divočina. Obecně platí, že permakulturní zahrada vyžaduje více péče na začátku, několik let po založení, a postupně množství práce na ní ubývá. Permakulturní zahrada využívá přírodních zákonů a koloběhů a tak je tento typ zahrady méně údržbový v porovnání se zahradou klasickou. I zde však je nutné občas zasáhnout.

Proč svěřit zahradu do rukou odborníka?

"Návrh na míru"

Profesionální designér Vám dokáže zahradu „ušít na míru“. Vybere rostliny, které se do zahrady hodí, které budou na daném místě dobře prosperovat. Zvolí pro rostliny ideální polohu v zahradě tak, aby si vzájemně nekonkurovaly, nebyly nemocné a dobře se jim dařilo. Taková zahrada pak přináší radost a osvěžení nejen svému majiteli, ale všem, kdo do ní zavítají. Tím, že máte detailně zpracovaný plán zahrady, také vždy víte, které rostliny je potřeba dokoupit a tím se Vaše návštěvy zahradnictví stanou mnohem účelnější a neutrácíte již velké sumy za květiny a keře, které se do Vaší zahrady nehodí a stejně brzy zajdou. V odborně navržené zahradě má každý prvek své místo i funkci a tím podporuje celkový koncept zahrady.